Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Vụ Công nghiệp nhẹ

*  Tên thủ tục hành chính:  Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá đối với cơ quan, tổ chức.

*  Trình tự thực hiện                                                          

- Hàng năm, chậm nhất vào ngày 10 tháng 11, doanh nghiệp gửi công văn đăng ký nhu cầu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương.

- Căn cứ vào nhu cầu nhập khẩu của đơn vị, sản lượng thuốc lá sản xuất, định mức sử dụng giấy cuốn điếu thuốc lá, Bộ Công Thương thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá của đơn vị.

- Thông báo được gửi cho các doanh nghiệp bằng đường bưu điện

*  Hồ sơ                                                                              

- Công văn đăng ký kế hoạch nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá, báo cáo tình hình sản xuất năm trước và kế hoạch sản xuất của năm sau, nhu cầu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá.

* Thời hạn giải quyết: Bộ Công Thương sẽ thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá của năm sau cho các doanh nghiệp trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :