Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch


Lĩnh vực thống kê:Tư pháp

Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư phápCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

Việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được giải quyết ngay sau khi có yêu cầu.Đối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí xin cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 50.000đ Quyết định số 61/2006/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Bản sao giấy tờ hộ tịch (theo yêu cầu của đương sự)

  • TAG :