Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất,


kinh doanh nguyên liệu thuốc lá


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính:  Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

*  Trình tự thực hiện                                                          

- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiệp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở,

- Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Công Thương cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá cho thương nhân. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân, nêu rõ lý do không cấp phép.

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép trực tiếp tại tại Sở hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ                                                                              

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

*  Thời hạn giải quyết:  25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :