Thủ tục cải chính hộ tịch


Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp huyệnCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Tư pháp cấp huyệnCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

05 ngày làm việcĐối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cải chính hộ tịch 20.000đ/1 trường hợp Quyết định số 24/2007/QĐ-UBN...Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  • TAG :