Lưu hành sản phẩm,quảng cáo sản phẩm


Thủ tục xin giấy phép lưu hành sản phẩm,quảng cáo sản phẩm


Luật Bắc Việt  Cung cấp các dịch vụ pháp lý – Nơi hội tụ của các luật sư, chuyên gia tư vấn trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ và tư vấn quản lý, quản trị doanh nghiệp.
Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn pháp luật cho hàng trăm khách hàng, và chúng tôi đảm bảo cũng sẽ mang lại sự hài lòng đến cho quý vị. Với một quy trình tư vấn và thực hiện công việc chuyên nghiệp và đội ngũ luật sư tư vấn có kinh nghiệm, quan hệ tốt với cơ quan nhà nước đã tạo nên ưu thế trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP LƯU HÀNH SẢN PHẨM, QUẢNG CÁO SẢN PHẨM

A – THỦ TỤC

I. Mỹ phẩm, sản phẩm dược nhập khẩu:

1. Đối tượng : Tổ chức có tư cách pháp nhân

2. Điều kiện:

2.1 Điều kiện đối với nhà cung cấp nước ngoài

+ Báo cáo kiểm nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp

+ Giấy phép sản xuất công nghiệp có tính năng đặc biệt; trị bệnh gì? Tác dụng đặc biệt nào? ….

+ Tư cách pháp nhân của nhà cung cấp

+ C/O – tuỳ thuộc từng loại sản phẩm

2.2 Điều kiện với nhà phân phối trong nước

+ Chứng minh tư cách pháp nhân nhà phân phối

+ Các báo cáo kiểm nghiệm trong nước phù thuộc với tiêu chuẩn VN

+ Bản phân tích thành phần của sản phẩm

+ Mẫu thực tế

+ Nhãn dự kiến

+ Hình ảnh sản phẩm : các góc độ ( màu)

+ Phí nhà nước

3. Thẩm quyền: Cục quản lý dược – Bộ Y tế

4. Số lượng HS : 03 bộ

II  Mỹ phẩm, sản phẩm dược trong nước:

1. Đối tượng : Tổ chức có tư cách pháp nhân

2. Điều kiện đối với nhà sản xuất hoặc đơn vị được uỷ quyền

+ Báo cáo kiểm nghiệm do cơ quan có thẩm quyền

+ Giấy phép sản xuất đảm bảo an toàn VS

+ Nhà xưởng

+ Thuyết trình quy trình sản xuất

+ Phân tích thành phần

+ Tư cách pháp nhân

+ Bản chứng minh tính năng đặc biệt

+ Mẫu thực tế

+ Nhãn dự kiến

+ Hình ảnh sản phẩm : các góc độ ( màu)

+ Phí nhà nước

3. Thẩm quyền: Sở y tế tại nơi đơn vị có trụ sở

4. Số lượng HS : 03 bộ

III. Sản phẩm thực phẩm nhập khẩu ( thông thường):

1. Đối tượng : Tổ chức có tư cách pháp nhân

2. Điều kiện

2.1 Điều kiện đối với nhà cung cấp nước ngoài

+ Báo cáo kiểm nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp

+ Giấy phép sản xuất công nghiệp toàn quốc

+ Tư cách pháp nhân của nhà cung cấp

+ Giấy phép an toàn VSTP

+ Thuyết trình quy trình sản xuất sản phẩm

+ C/O – tuỳ thuộc từng loại sản phẩm

2.2 Điều kiện với nhà phân phối trong nước

+ Chứng minh tư cách pháp nhân nhà phân phối

+ Các báo cáo kiểm nghiệm trong nước phù thuộc với tiêu chuẩn VN

+ Bản phân tích thành phần của sản phẩm

+ Mẫu thực tế

+ Nhãn dự kiến

+ Hình ảnh sản phẩm : các góc độ ( màu)

+ Phí nhà nước

3. Thẩm quyền: Cục VS  – Bộ Y tế

4. Số lượng HS : 04 bộ

IV. Sản phẩm thực phẩm trong nước:

1. Đối tượng : Tổ chức có tư cách pháp nhân

2. Điều kiện

2.1 Điều kiện đối với nhà sản xuất

+ Báo cáo kiểm nghiệm do cơ quan có thẩm quyền

+ Giấy CN ATVSTP( để được cấp cần 06 thủ tục)

+ Giấy CN đạt yêu cầu về huấn luyện ATLĐ ( Đơn, Kết quả đào tạo, Giấy chứng nhận)

+ Quy trình sản xuất

+ Nhà xưởng

+ Tư cách pháp nhân

+ Kết quả xét nghiệm nguồn nước

+ Bản phân tích thành phần của sản phẩm

+ Mẫu thực tế

+ Nhãn dự kiến

+ Hình ảnh sản phẩm : các góc độ ( màu)

+ Phí nhà nước

3. Thẩm quyền: Sở y tế

4. Số lượng HS : 03 bộ

B- HỒ SƠ QUẢNG CÁO - GỌI 0938188889

- Điều kiện:  Giấy phép thuộc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nêu cấp đối với từng loại sản phẩm, thực phẩm

- Thủ tục :

+ Video Clip quảng cáo ( báo hình )

+ Nội dung, hình ảnh đăng tải ( báo viết)

- Phí nhà nước

- Thẩm quyền:

+ Sản phẩm nhập khẩu: Bộ Y tế

+ Sản phẩm trong nước: Sở Công thương

  • TAG :