Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp


* Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

*  Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

* Trình tự thực hiện                                                           

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương)

- Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục cấp Giấy phép cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp phép.

- Doanh nghiệp nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh VLNCN

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

- Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp

- Bản sao hợp lệ Đăng ký kinh doanh

- Tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh của doanh nghiệp gồm có:

+ Danh sách trích ngang toàn bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân có liên quan trực tiếp đến công tác sản xuất, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh cung ứng VLNCN

+ Hồ sơ của Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phó phòng, ban, cán bộ chuyên trách kỹ thuật an toàn của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, gồm (Bản khai lý lịch cá nhân, Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận đã qua học tập và kiểm tra kiến thức về quản lý, kinh doanh cung ứng VLNCN, Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN)

+ Bảng kê khai hệ thống kho tàng, bến cảng, nhà xưởng của từng cơ sở kinh doanh, biên bản xác nhận cho phép đưa công trình vào sử dụng

+ Danh sách các phương tiện vận tải chuyên dùng và Bản sao hợp lệ Giấy phép lưu hành.

+ Phương án xử lý về môi trường và phòng chống cháy nổ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc thoả thuận

+ Giấy chứng nhận của cơ quan Tiêu chuẩn chất lượng đo lường nhà nước cấp phép hoạt động cho các cơ sở thí nghiệm VLNCN (nếu có).

* Thời hạn giải quyết:  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :