Thủ tục đăng ký tiêu chuẩn thực phẩm

Thủ tục đăng ký tiêu chuẩn thực phẩm :
Thực phẩm có vai trò thiết yếu đối với cuộc sống của con người. Bởi vậy việc đăng ký tiêu chuẩn thực phẩm là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhà sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này nhất là trong quá trình tự do hóa thương mại toàn cầu như hiện nay. Xuất phát từ những nhu cầu đó, văn phòng Luật Trí Minh xin được đưa ra một số vấn đề liên quan tới đăng ký tiêu chuẩn thực phẩm.
Danh mục thực phẩm bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn thực phẩm
- Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam.
-Sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này) và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tại văn bản này.
-Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

đăng ký tiêu chuẩn thực phẩm
Đối tượng cần đăng ký tiêu chuẩn thực phẩm
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm thực phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam

Hồ sơ đăng ký chất lượng tiêu chuẩn thực phẩm trong nước gồm có
-Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
-Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu) bao gồm nội dung: các chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng.
-Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam
-Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng
-Mẫu có gắn nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn
-Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
-Bản sao chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hóa (nếu có)
-Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ
-Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen....phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ.
Hãy liên hệ với văn phòng Luật Bắc Việt để được tư vấn miễn phí, quý khách hàng sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Luật Bắc Việt để được tư vấn luật một cách tốt nhất!
  • TAG :