Chấp thuận đầu tư cơ sở hoá chất Bảng 1

Chấp thuận đầu tư cơ sở hoá chất Bảng 1


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá Chất - Bộ Công Thương

* Trình tự thực hiện

- Các tổ chức đề nghị chấp thuận đầu tư cơ sở hóa chất Bảng 1 nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

- Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Hóa chấtcấp văn bản chấp thuận cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp.

- Tổ chức nhận Văn bản chấp thuận trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ                                                            

- Đơn đề nghị chấp thuận đầu tư cơ sở hóa chất bảng 1;

- Bản sao hợp lệ còn giá trị Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số thuế;

- Bản sao hợp lệ còn giá trị Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại;

- Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số doanh  nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu (nếu có xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm).

- Được Thủ tướng Chính phủ cho phép

*  Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :