Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài


Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư phápCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

Thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. cấp lại bản chính giấy khai sinh 50.000đ Quyết định số 1435/2007/QĐ-U...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại).

  • TAG :