Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả

Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
Trình tự thực hiện
- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Khi đến nộp hồ sơ, công dân đại diện cho tổ chức phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, thụ lí, giải quyết hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: từ 8 giờ đến  11 giờ; từ 13h30 giờ đến 16 giờ 30 các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội, hoặc qua văn thư (đối với các hồ sơ gửi qua đường văn thư sẽ được Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính thông báo tại trụ sở cơ quan trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu công dân, tổ chức không đến liên hệ nộp trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn 1 tháng. Quá thời hạn này hồ sơ sẽ bị hủy bỏ ).
Thành phần số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (theo mẫu).
- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cơ sở in là doanh nghiệp, sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản (đối với cơ sở in sự nghiệp – nội bộ không kinh doanh)
- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
- Bản sao có giá trị pháp lý tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất.
- Sơ yếu lý lịch của giám đốc hoặc chủ cơ sở in (có ảnh, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của chính quyền địa phương nơi cư trú).
- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý in do các cơ sở đào tạo chuyên ngành về in cấp và kèm theo các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
- Danh mục thiết bị in (theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Danh mục thiết bị in


Tải mẫu theo liên kết dưới đây
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở chế bản, in phải có danh mục thiết bị đầu tư phù hợp với chức năng hoạt động gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in:


a) Máy vi tính, máy ghi phim hoặc ghi kẽm;


b) Máy in;


        Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động in, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ kiểm tra việc đầu tư thiết bị của cơ sở in ghi trong danh mục; trường hợp không có thiết bị theo danh mục, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép hoạt động in đã cấp. Trong quá trình đầu tư nếu có sự thay đổi về chủng loại thiết bị trong danh mục cơ sở in phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số

105/2007/NĐ-CP

ngày 21/06/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.


- Nghị định số

72/2009/NĐ-CP

ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.


- Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/06/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

- Thông tư số22/2010/TT-BTTTT

ngày 06/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010.

Nguồn: http://hanoi.gov.vn/web/guest/31/-/vdocview/SXGf/32139
Lưu ý: Các văn bản đề cập tại phần Cơ sở pháp lý, làm cơ sở trích dẫn nội dung quy định pháp luật có thể thay đổi tại thời điểm quý vị đọc bài viết này. Do đó, quý vị cần tham khảo luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.
  • TAG :