Thông báo thực hiện khuyến mại

Thông báo thực hiện khuyến mại


* Tên Cơ quan tiếp nhân:  Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

* Trình tự thực hiện

- Thương nhân nộp văn bản thông báo trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện

- Trường hợp nộp văn bản trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương, Sở Công Thương (Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ) ghi giấy Biên nhận hồ sơ, 01 bản giao cho thương nhân và 01 bản lưu tại Sở Công Thương. Trường hợp gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện, Sở Công Thương tiếp nhận văn bản theo quy trình văn thư lưu trữ của đơn vị.

*  Hồ sơ

- Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu);

* Thời hạn giải quyết     Khi tiếp nhận văn bản thông báo
  • TAG :