Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam


Lĩnh vực thống kê:Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chủ tịch nướcCơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

KhôngCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCơ quan phối hợp (nếu có):

Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Công an tỉnh.Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

135 ngày làm việcĐối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí 3.000.000đồng/1 trường hợp
Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

  • TAG :