Tư vấn xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

I/ Tư vấn trước khi xin giấy phép:
Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới việc xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Hướng dẫn và tư vấn những sản phẩm nào cần xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, sản phẩm nào cần xin giấy xác nhận mặt hành trang thiết bị y tế
Tư vấn những Tài liệu cần cung cấp, nếu thiếu một trong các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật như văn bằng, hoặc chứng chỉ đã được tập huấn lớp nghiệp vụ về y tế chúng tôi có khả năng tư vấn các phương án khác thay thế

II/ Tài liệu cần cung cấp:

Catalogue (bản gốc) của từng loại thiết bị.
Chứng nhận Quản lý chất lượng của nhà sản xuất ISO-9001, ISO 14.000 hoặc tương đương;
giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sản xuất (Certificate of Free Sale)
Văn bằng hoặc chứng chỉ  đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ về y sỹ của người đứng đầu hoặc người quản lý;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng
  • TAG :