Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường

Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính:  Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường đối với cá nhân.

* Trình tự thực hiện                                                         

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thông qua Hội đồng xét chọn (có thể dựa vào Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Chi cục) lập danh sách đối với những cá nhân đủ tiêu chuẩn thuộc Chi cục quản lý, kể cả những cá nhân đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác, đề xuất những cá nhân khác của địa phương gửi về Cục Quản lý thị trường.

- Cục Quản lý thị trường thông qua Hội đồng xét chọn (có thể dựa vào Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Cục) lập danh sách đối với những cá nhân đủ tiêu chuẩn thuộc Cục quản lý, kể cả những cá nhân đã nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác, đề xuất những cá nhân khác.

- Trên cơ sở xét chọn, đề xuất của Chi cục, của Cục, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thẩm định và văn bản đề xuất (kèm hồ sơ) trình Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường".

- Chi cục Quản lý thị trường tặng Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" cho các cá nhân mà Chi Cục đề xuất; Cục Quản lý thị trường tặng Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" mà Cục đề xuất.

* Hồ sơ                                                                               

- Văn bản đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" (theo mẫu).

- Bản kê khai tóm tắt quá trình công tác của cá nhân được đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).

- Bản tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" (theo mẫu).

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :