Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến thuốc lá

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DỦ ĐIỀU KIỆN


CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ.


* Cơ quan cấp phép: Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận.

- Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;

- Tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện chế biến, bao gồm:

* Bảng kê diện tích, sơ đồ nhà xưởng khu phân loại, khu chế biến, đóng kiện, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác;

* Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu trước và sau chế biến, hệ thống thông gió, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá;

* Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị;

* Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và Quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế;

* Bản sao hợp lệ hợp đồng với người lao động trong việc quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu, chế biến nguyên liệu;

* Bản sao hợp lệ hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá, hợp đồng mua bán nguyên liệu với các thương nhân kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;

* Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy do cơ quan công an có thẩm quyền cấp.

* Thời gian triển khai dịch vụ: 40 ngày làm việc.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :