Giấy phép nhập khẩu thuốc Tân dược, thành phẩm gây nghiện

Giấy phép nhập khẩu thuốc Tân dược, thành phẩm gây nghiện

Dịch vụ xin giấy phép của nhập khẩu thuốc tân dược và thành phẩm gây nghiện quý khách sẽ được:

Tư vấn các điều kiện pháp lý liên quan tới giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược và thành phẩm gây nghiện.
Tư vấn soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược và thành phẩm gây nghiện.
Tư vấn luật sẽ thừa ủy quyền của Quý khách hàng thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược và thành phẩm gây nghiện với Cục Quản lý Dược.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TAG :