Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng


Lĩnh vực thống kê:Tư pháp

Bổ trợ tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tư phápCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

07 ngày làm việcĐối tượng thực hiện:

Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài: 100.000đ Thông tư số 01/2005/TT-BTC n...Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký
  • TAG :