Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam


Lĩnh vực thống kê:Tư pháp

Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chủ tịch nướcCơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

KhôngCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCơ quan phối hợp (nếu có):

Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Công an tỉnhCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

110 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐối tượng thực hiện:

Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. 2.500.000đ/trường hợp
Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam

  • TAG :