Dịch vụ tư vấn 5S

5S có nguồn gốc từ tiếng Nhật: 1. SEIRI


 2. SEITON


 3. SEISO


 4. SEIKETSU


 5. SHITSUKE
  Đừng nghĩ rằng chỉ có người Nhật mới có thể áp dụng được 5S. Tất cả chúng ta đều có thể áp dụng.
  Hãy xem mỗi từ nói lên điều gì và chúng ta sẽ áp dụng 5S như thế nào!
  SEIRI - Sàng lọc
  Ý nghĩa: Sàng lọc, phân loại và loại bỏ các vật dụng không cần thiết khỏi nơi làm việcSEITON - Sắp xếp
  Ý nghĩa: Sắp xếp các vật dụng cần thiết theo một trật tự tối ưu sao cho dễ sử dụngSEISO - Sạch sẽ
  Ý nghĩa: Giữ sạch sẽ nơi làm việc sao cho không có bụi bẩn trên sàn nhà, máy  móc thiết bị

  SEIKETSU - Săn sóc, giữ gìn
  Ý nghĩa: Duy trì nơi làm việc thật tiện nghi, hiệu quả bằng cách lập lại thường xuyên 3S trên

  SHITSUKE - Sẵn sàng, kỷ luật
  Ý nghĩa: Huấn luyện mọi người có ý thức, thói quen thực hiện các qui định 5S ở nơi làm việc


 • TAG :