Phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của Nhà thầu nước ngoài còn dư sau khi hoàn thành thi công công trình.

Phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của Nhà thầu nước ngoài còn dư


sau khi hoàn thành thi công công trình.


*  Tên Cơ quan thống kê: Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương

*Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của Nhà thầu nước ngoài còn dư sau khi hoàn thành thi công công trình.

* Trình tự thực hiện                                                         

- Nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương có văn bản phê duyệt danh mục hàng thanh lý. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận.

- Nhà thầu nước ngoài nhận văn bản trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện.

*  Hồ sơ                                                                              

1. Đơn đề nghị thanh lý của Nhà thầu nước ngoài (theo mẫu)

2. Văn bản của Chủ đầu tư xác nhận quyết toán vật tư, thiết bị do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu.

*  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :