Thủ tục cấp phép kinh doanh bán buôn ( Hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi hai tỉnh trở lên

THỦ TỤC CẤP  GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN( HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN )RƯỢU TRONG PHẠM VI 2 TỈNH TRỞ LÊN.

* Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ thương nhân.

- Bộ Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết.

- Trong trường hợp hồ sơ và các điều kiện đáp ứng yêu cầu, Bộ Công Thương quyết định cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu

- Phương án kinh doanh;

- Hồ sơ địa điểm kinh doanh.

* Thời gian triển khai dịch vụ: 20 ngày làm việc.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :