Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

Bravolaw chuyên tư vấn công bố về thực phẩm chức năng, hướng dẫn nộp đơn công bố lưu hành thực phẩm chức năng, cung cấp hồ sơ công bố lưu hành thực phẩm chức năng, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước làm dịch vụ công bố lưu hành thực phẩm chức năng. Chúng tôi trân trọng hướng dẫn Quý khách hàng thủ tục công bố thực phẩm chức năng như sau.

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ

1) Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân công bố (bản sao công chứng).

2) Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan – Certificate of Analysis) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

3) Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

4) Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau: GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

5) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.

6) Kết quả nghiên cứu lâm sàng và/hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm.

7) 03 mẫu sản phẩm.

II. CÔNG VIỆC BẮC VIỆT LUẬT  TIẾN HÀNH NHƯ SAU

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố thực phẩm chức năng như:

- Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố thực phẩm chức năng;

- Tư vấn thủ tục công bố thực phẩm chức năng;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn công bố thực phẩm chức năng;

- Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục công bố thực phẩm chức năng cho khách hàng

Nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị Quý khách vui lòng gọi điện thoại cho chuyên viên của chúng tôi để được hướng dẫn thủ tục đăng ký .
  • TAG :