Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn)


sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh


* Tên Cơ quan tiếp nhận: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh đối với tổ chức

* Trình tự thực hiện

- Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở

- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

- Sở Công Thương thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết

- Nếu các điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

*  Hồ sơ                                                                              

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

*  Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :