Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


*  Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với tổ chức

* Trình tự thực hiện                                                         

Bước 1: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC;

Bước 2: Ghi giấy biên nhận: làm thành 2 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp; 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC ;

Bước 3: Yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ

Bước 4: Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

Bước 5: Cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC;

Bước 6: Thu lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Bước 7: Doanh nghiệp nhận Giấy đăng ký tại Sở Công Thương.

*  Hồ sơ                                                                              

1)Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ 1 của Bộ Công Thương;

2)Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3) Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định;

4) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện;

5)Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú;

6) Chương trình bán hàng bao gồm cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có); giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa được bán;

7) Chương trình đào tạo người tham gia, bao gồm nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia;

* Thời hạn giải quyết:  25 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :