Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài

1. Thủ tục cấp visa cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau:

- Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Đối tượng được cấp visa vào Việt Nam:

người nước ngoài không thuộc trường hợp cấm nhập cảnh.

Hồ sơ xin cấp visa cho người nước ngoài:

- Hộ chiếu của người nước ngoài

- Các giấy tờ của công ty/ người bảo lãnh

- Giấy tờ chứng minh việc đến Việt Nam công tác, hoặc làm việc hợp pháp.

- Tờ khai xin cấp visa.

2. Cơ quan thẩm quyền giải quyết (nộp hồ sơ tại đâu): Cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh thành phố hoặc cục xuất nhập cảnh.

3.Thời gian: Thời gian cấp visa thông thường là 5 ngày làm việc theo quy định pháp luật.

4. Lệ phí nhà nước quy định cho việc cấp visa cho người nước ngoài là 10-100$ tùy từng thời hạn và loại visa.
  • TAG :