Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam


Lĩnh vực thống kê:Tư pháp

Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND thành phốCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tư phápCơ quan phối hợp (nếu có):

Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp; Các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an thành phốCách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

120 ngày kể từ ngày cơ quan con nuôi quốc tế của Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi. Trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày.Đối tượng thực hiện:

Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí nhận nuôi con nuôi: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/1 việc. Quyết định số 12/2009/QĐ-UB...Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
  • TAG :