Sủa đổi bổ sung giấy phép sản xuất thuốc lá

THỦ TỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THUỐC LÁ


* Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp phép.

- Doanh nghiệp nhận văn bản cấp phép trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.

* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Thời gian triển khai dịch vụ: 40 ngày làm việc.

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :