Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu


-   Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam có ngành nghề kinh doanh thực phẩm (02 bản sao công chứng).

-   Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan)

-   Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).

-   Riêng trường hợp với sản phẩm Sữa và Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm thì cần bổ xung thêm Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản sao y công chứng

 2. Các công việc Luật BẮcVi ệt thực hiện cho việc công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu


2.1 Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu


- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

- Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm

- Bản Tiêu chuẩn cơ sở

- Dự thảo nhãn phụ sản phẩm

 2.2 Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

- Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.

 3. Thời gian công bố:

-     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 12 ngày.

-     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

 Hãy liên hệ với Babylon ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu 1 cách chuyên nghiệp nhất .
  • TAG :