Thủ tục công bố chất lượng thực phẩm

a. Thủ tục công bố chất lượng đối với thực phẩm sản xuất trong nước:

- Giấy phép kinh doanh.

 - Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm.

 - Bản tiêu chuẩn cơ sở do DN ban hành và có đóng dấu của DN.

 - Nhãn sản phẩm có đóng dấu của Doanh nghiệp.

 - Phiếu kết quả kiểm nghiệm.

 - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm chức năng. Hương liệu, chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm)

 b. Thủ tục công bố chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu:

  - Giấy phép kinh doanh.              

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm.

 - Bản tiêu chuẩn cơ sở do DN ban hành và có đóng dấu của DN.

 - Nhãn sản phẩm có đóng dấu của Doanh nghiệp.

 - Phiếu kết quả kiểm nghiệm (CA)

 - Bản thành phần các chất có trong sản phẩm

 - Giấy chứng nhận bán hàng tự do (free sale) đối với thực phẩm nhập khẩu là: hương liệu, phụ gia thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thực phẩm chức năng
  • TAG :