Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu súng đạn thể thao

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP


 NHẬP KHẨU SÚNG ĐẠN THỂ THAO.


* Cơ quan cấp phép: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

* Thủ tục cấp phép:

- Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho thương nhân được nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện.
* Hồ sơ Bắc Việt Luật và khách hàng cùng triển khai.

- Văn bản đề nghị của Thương nhân: 01 bản chính (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);

- Quyết định phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao hàng năm của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

* Thời gian triển khai dịch vụ: 15 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :