Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp

Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất


hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp


*Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp áp dụng đối với tổ chức.

*  Trình tự thực hiện                                                          

- Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

- Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Cục cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

- Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.

* Hồ sơ                                                                               

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 hoặc điểm a khoản 2 Điều 15 của Luật hoá chất

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :