Giấy phép lao động người nước ngoài

Văn phòng Luật Bắc Việt hằng năm tiếp nhận và tư vấn cho hàng ngàn người lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Với các Luật sư làm việc tại Văn phòng Luật Bắc Việt đã tạo nên một hệ thống tư vấn và giải quyết nhanh chóng trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

I. DỊCH VỤ  XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CỦA  LUẬT Bắc Việt:

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

1. Tư vấn chính sách lao động của Nhà nước Việt Nam quy định với người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam;

2. Tư vấn các điều kiện cần thiết cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của Nhà nước Việt Nam;

3. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

4. Tư vấn và trợ giúp người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam;

5. Thực hiện đại diện cho người nước ngoài làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Cơ quan quản lý có thẩm quyền tại Việt Nam.

6. Tư vấn cho khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ công bố và chuẩn bị các tài liệu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

7. Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ và đạt được và gửi giấy phép lao động cho người nước ngoài tới khách hàng

Với sự am hiểu pháp luật và kinh nghiệm thực tế, cùng với đó là có mối quan hệ tốt với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, chúng tôi luôn cam kết mang đến dịch vụ hiệu quả nhất cho Qúy khách hàng
  • TAG :