Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 2

Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 2


*  Tên Cơ quan thống kê:  Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 2 đối với tổ chức

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

- Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

- Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.

*  Hồ sơ                                                                             

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 2;

- Bản sao hợp lệ các Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số thuế;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hoá là hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại;

- Bản sao hợp lệ Đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Hợp đồng hoặc Giấy cam kết (thoả thuận, ghi nhớ) về việc xuất khẩu, nhập khẩu.

*  Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :