Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Công ty Luật Bắc Việt là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin các loại giấy phép con cho Doanh nghiệp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Với dịch vụ xin giấy phép quảng cáo tực phẩm chức năng chúng tôi trân trọng giới thiệu dịch vụ đến Quý khách hàng như sau:

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CỦA LUẬT Bắc Việt:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng như:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng;

- Tư vấn thủ tục xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng;

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ của khách hàng cung cấp:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Luật Bắc Việt đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Hà Trân sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng cho khách hàng;

- Đại diện lên Cơ quan có thẩm quyền để nộp Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận kết quả là Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng tại Cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng;

- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có).
  • TAG :