Dịch vụ bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

*  Tên thủ tục hành chính:  Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

* Trình tự thực hiện                                                         

Bước 1: Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức BHĐC;

Bước 2: Ghi giấy biên nhận: làm thành 2 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp; 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC ;

Bước 3: Yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ;

Bước 4: Thẩm định hồ sơ để quyết định việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

Bước 5: Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức BHĐC (chỉ ghi nội dung đăng ký bổ sung và xác nhận vào Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã cấp cho DN);

Bước 6: Thu lệ phí cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Bước 7: Doanh nghiệp nhận Giấy đăng ký tại Sở Công Thương.

*  Hồ sơ                                                                              

1)Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ-2 của Bộ Công Thương;

2)Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

3) Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của Chương trình bán hàng.

*  Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :