Thủ tục đăng ký việc cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài


Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí MinhCơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.Cơ quan phối hợp (nếu có):

các Bộ, Sở, Ban ngành có liên quan.Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chínhThời hạn giải quyết:

15 ngày làm việcĐối tượng thực hiện:

Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không


Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận
  • TAG :