Hồ sơ đăng ký mỹ phẩm

Tư vấn đối với doanh nghiệp thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm
-Dựa trên các căn cứ pháp lý, đưa ra các điều kiện cần có đối với một doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký mỹ phẩm.
-Tư vấn về các giấy tờ, mẫu hồ sơ cần chuẩn bị
-Đưa ra quy trình thủ tục sẽ cần phải thực hiện khi đăng ký mỹ phẩm
-Tư vấn các cơ quan chuyên môn thực hiện và các vấn đề pháp lý có liên quan.

hồ sơ đăng ký mỹ phẩm
Nội dung của Hồ sơ đăng ký mỹ phẩm
1.Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm (Mẫu số 1- MP).
2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của nhà sản xuất có chức năng sản xuất mỹ phẩm (bản sao có công chứng, chứng thực tại Việt Nam).
3. Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.
4.Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử.
5.Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có).
6. Tài liệu nghiên cứu độ ổn định.
7. Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố.
Văn phòng sẽ thực hiện các công việc sau
-Chuẩn hóa hồ sơ thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm cho khách hàng.
-Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
-Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và đưa ra các giải pháp khi có sự việc pháp lý phát sinh;
-Hỗ trợ về tư vấn pháp lý sau khi hoàn tất hồ sơ thực hiện đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Luật Bắc Việt để được tư vấn luật một cách tốt nhất!
  • TAG :