Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô

Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô


* Tên Cơ quan tiếp nhận :  Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương


*  Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô đối với với cá nhân, tổ chức

* Trình tự thực hiện                                                         

- Thương nhân gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực.

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực  thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân những chi tiết cần sửa hoặc bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận Giấy chứng nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc qua đường bưu điện.

* Hồ sơ                                                                               

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP.

- Bản khai hoàn chỉnh Giấy chứng nhận KP (theo mẫu) gôm 01 bản gôc và 03 bản sao;

- Giấy chứng nhận KP do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đã được Phòng quản lý xuất nhập khẩu xác nhận nhập khẩu;

- Bản sao Hoá đơn thương mại có chữ ký và đóng dâu xác nhân bản  sao y bản chính kèm bản chính để đối chiếu

- Bản sao Phiếu đóng gói có chữ ký và đóng dâu xác nhận bản sao y bản chính kèm bản chính để đôi chiếu

- Bản sao Hợp đồng gia công và định mức gia công đã đăng ký với cơ quan hải quan có chữ ký và đóng dấu xác nhận bản  sao y bản chính kèm bản chính để đôi chiếu.

* Thời hạn giải quyết:  7 ngày làm việc

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :