Dịch vụ xin giấy phép tạm nhập tái xuất

Đăng ký xin Giấy phép tạm nhập tái xuất với cơ quan Nhà nước là công việc cần thiết nếu bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Luật sư Bắc Việt Luật với đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp năng động nhận làm thủ tục xin Giấy phép tạm nhập tái xuất trọn gói với chi phí dịch vụ thấp nhất.
DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT CỦA LUẬT BẮC VIỆT:

Khách hàng tư vấn xin Giấy phép tạm nhập tái xuất tại Luật sư Bắc Việt Luật sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép tạm nhập tái xuất như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép tạm nhập tái xuất;
- Tư vấn các thủ tục xin Giấy phép tạm nhập tái xuất;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Giấy phép tạm nhập tái xuất;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép tạm nhập tái xuất, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép tạm nhập tái xuất cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật sư Bắc Việt Luật sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép tạm nhập tái xuất cho khách hàng;
- Đại diện lên Bộ Công Thương để nộp hồ sơ xin Giấy phép tạm nhập tái xuất cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Bộ Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận Giấy phép tạm nhập tái xuất cho khách hàng.
- Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có);


  • TAG :