Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của


Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.


* Tên Cơ quan tiếp nhận:  Vụ Kế hoạch – Bộ Công Thương

* Tên thủ tục hành chính:  Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức.

* Trình tự thực hiện                                                         

- Nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận.

- Nhà thầu nước ngoài nhận văn bản trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện.

* Hồ sơ                                                                               

1. Đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất (theo mẫu);

2. Văn bản thoả thuận của Chủ đầu tư về Danh mục vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất thi công công trình.

3. Giấy phép thầu xây dựng cấp cho Nhà thầu nước ngoài (bản sao), chỉ nộp lần đầu

4. Hợp đồng giao nhận thầu (bản sao), chỉ nộp lần đầu

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Giá dịch vụ: Liên hệ mail: giayphep@bacvietluat.vn để nhận báo giá.
  • TAG :