Thủ tục cấp visa

Với kinh nghiệm trong các dịch vụ tư vấn và đại diện cho khách hàng nước ngoài Luật Bắc Việt là đối tác tin cậy của bạn trong việc xin cấp visa Việt Nam, visa xuất cảnh các nước. Dịch vụ visa của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở những am hiểu sâu sắc về pháp luật Việt Nam cũng như chính sách xuất nhập cảnh các nước trên thế giới. Do đó dịch vụ xin cấp visa tại Việt Nam, cũng như xin cấp visa tại các nước đã giúp chúng tôi có những mối quan hệ hết sức tốt đẹp với khách hàng.

- Thủ tục cấp visa Việt Nam

Người nước ngoài xin cấp visa (thị thực) nộp tại cơ quan đại diện Việt Nam một đơn (theo mẫu quy định) kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu). Thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu phải dài hơn ít nhất một tháng so với thời hạn giá trị của thị thực xin cấp. Nếu xin cấp visa rời thì trong đơn nêu rõ lý do, mục đích xin cấp visa rời.

Người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về thăm thân nhân mà không có hộ chiếu, nếu mang giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị xuất, nhập cảnh và mẫu giấy tờ đó đã được thông báo chính thức cho Việt Nam qua đường ngoại giao, cũng làm thủ tục xin cấp visa như trên.

- Cơ quan đại diện Việt Nam cấp visa như sau:

Đối với người không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mời đón, thì xét cấp visa một lần, thời hạn 15 ngày. Việc xét cấp visa được thực hiện trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn xin cấp visa, hộ chiếu.

Đối với người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có nhu cầu về thăm thân nhân, nếu có bằng chứng đã nhập cảnh Việt Nam lần trước cách thời điểm xin nhập cảnh không quá 36 tháng, thì cơ quan đại diện Việt Nam xét cấp visa có giá trị một lần không quá 3 tháng. Việc xét cấp visa được thực hiện trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn xin cấp visa, hộ chiếu.

- Đối với người đã có thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Lãnh sự hoặc Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc cho nhập cảnh, thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn xin cấp visa, hộ chiếu của khách, cơ quan đại diện Việt Nam cấp visa theo nội dung đã được thông báo.

Trường hợp cơ quan đại diện Việt Nam phát hiện người xin cấp visa có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc có hoạt động phương hại đến an ninh quốc gia mà cơ quan chức năng ở trong nước chưa phát hiện được, thì người đứng đầu cơ quan đại diện cần kịp thời trao đổi lại với cơ quan đã thông báo cấp visa để xem xét, quyết định.

Chúc bạn xin cấp visa cho bản thân, gia đình và bạn bè thành công!
  • TAG :