Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, vôi và thạch cao

 • Bài viết
 • 30 tháng 5, 2012
 • 713 lượt xem
 • 0 bình luận
Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, vôi và thạch cao
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

 • Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật Bắc V iệt sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Luật Bắc Việt sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.


2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút ngành nghề:

 • Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

 • Giấy ủy quyền;

 • Các giấy tờ khác có liên quan.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;


4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở Luật BẮc Việt;


5. Mã ngành nghề Sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, vôi và thạch cao
239


Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu


2391


23910


Sản xuất sản phẩm chịu lửa


2392


23920


Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét


2393


23930


Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác


2394


Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao


23941


Sản xuất xi măng


23942


Sản xuất vôi


23943


Sản xuất thạch cao


2395


23950


Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao


2396


23960


Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá


2399


23990


Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

 • TAG :