Tư vấn Chia Công ty

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh, Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của chúng tôi chắc chẵn sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Doanh nghiệp:
Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh nghiệp;Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;Tư vấn phương án sử dụng lao động;Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;
2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:
Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị chia;Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;Danh sách thành viên/cổ đông;Điều lệ công tyCác tài liệu cần thiết khác;
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp;
4. Cam kết dịch vụ sau thành lập:
Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Luật Công Minh;Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..
  • TAG :