Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty cổ phần

  • Bài viết
  • 19 tháng 4, 2011
  • 305 lượt xem
  • 0 bình luận

Dịch vụ luật sư: Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty cổ phần


Kính gửi Quý khách hàng!


Chuyển đổi loại hình công ty (trong đó có chuyển đổi Công ty  trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần) là một trong các hình thức tái cơ cấu lại công ty.


Về hình thức chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần được thực hiện theo hình thức Hội đồng thành viên của công ty quyết định chuyển đổi công ty từ TNHH hai thành viên thành cổ phần và thông qua cách thức chuyển đổi phần vốn góp thành phần cổ phần, cơ cấu lại các bộ phận trong công ty….


Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn có ít hơn ba thành viên, việc huy động thêm thành viên mới có thể thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.


Dịch vụ chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần của Luật Bắc Việt.


1. Căn cứ pháp lý của thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần.


- Điều 154, 155 Luật Doanh Nghiệp;


- Nghị định số 102/2010/NĐ – CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp;


- Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục Hợp Nhất doanh nghiệp.


2. Tư vấn của Luật Bắc Việt về chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần:


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần;


- Tư vấn về việc họp Hội đồng thành viên thông qua việc chuyển đổi công ty, Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có), việc chuyển đổi từ phần vốn góp thành phần cổ phần …;


- Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi;


- Tư vấn về việc Thành Lập Công ty cổ phần như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ sở hữu vốn giữa các cổ đông, mệnh giá cổ phần …;


- Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần;


- Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi;


- Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp …


3. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần theo đại diện uỷ quyền:


a. Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty, bộ hồ sơ gồm:


- Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;


- Quyết định của Hội đồng thành viên về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;


- Hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp có sự chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên hoặc các thành viên với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận chuyển nhượng;


- Giấy đề nghị chuyển đổi + thay đổi  đăng ký kinh doanh (trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh);


- Điều lệ Công ty cổ phần;


- Danh sách cổ đông sáng lập;


- Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;


- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;


- Ban sao hợp lệ Quyết định Thành Lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;


- Các giấy tờ liên quan khác.


b. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


4. Cam kết của Luật Bắc Việt sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:


- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi công ty.


- Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung chuyển đổi công ty.


 
  • TAG :