Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

 • Bài viết
 • 30 tháng 5, 2012
 • 596 lượt xem
 • 0 bình luận
Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

 • Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật Bắc Việt sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

 • Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Luật Bắc Việt sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.


2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút ngành nghề:

 • Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

 • Giấy ủy quyền;

 • Các giấy tờ khác có liên quan.


3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;

 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;


4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở Luật BẮc Việt;


5. Mã ngành nghề Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
52


Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải


521


5210


Kho bãi và lưu giữ hàng hóa


52101


Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan


52102


Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)


52109


Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác


522


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải


5221


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ


52211


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt


52219


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ


5222


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy


52221


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương


52222


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa


5223


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không


52231


Dịch vụ điều hành bay


52239


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không


5224


Bốc xếp hàng hóa


52241


Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt


52242


Bốc xếp hàng hóa đường bộ


52243


Bốc xếp hàng hóa cảng biển


52244


Bốc xếp hàng hóa cảng sông


52245


Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không


5229


Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải


52291


Dịch vụ đại lý tàu biển


52292


Dịch vụ đại lý vận tải đường biển


52299


Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

 • TAG :