Thành lập công ty tư vấn du học

1. Các công việc của Luật sư trước khi thành lập:

- Tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tư vấn du học tại cơ quan nhà nước;

- Tiến hành kiểm tra và theo dõi kết quả về việc thành lập công ty tư vấn du học tại cơ quan nhà nước;

- Tiến hành đại diện nhận kết quả về đăng ký kinh doanh công ty tư vấn du học tại cơ quan nhà nước cho khách hàng;

- Tiến hành khắc dấu, đăng ký mã số thuế cho khách hàng;

- Tiến hành đăng ký, lập hồ sơ đăng ký mua hóa đơn lần đầu cho khách hàng;

- Tiến hành biên soạn các loại biểu mẫu nội bộ công ty cho khách hàng nếu có yêu cầu;

- Tiến hành làm thủ tục thuế, báo cáo thuế cho khách hàng miễn phí 3 tháng đầu kể từ ngày thành lập;

2. Hồ sơ thành lập công ty thông thường bao gồm:

- Giấy đề nghị thành lập công ty tư vấn du học (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);

- Điều lệ công ty tư vấn du học (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);

- Danh sách thành viên, cổ đông công ty tư vấn du học (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên;

- Các tài liệu khác nếu pháp luật yêu cầu.

3. Các tài liệu liên quan:

- Luật doanh nghiệp 2005

- Nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành.

- Các biểu mẫu về đăng ký kinh doanh.
  • TAG :