Đăng ký bản quyền tại Việt Nam

  • Bài viết
  • 25 tháng 5, 2012
  • 483 lượt xem
  • 0 bình luận
 

Đăng ký bản quyền tại Việt Nam

 

1. Đăng ký bản quyền phần mềm

 

- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:
+ Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm (Viết theo hướng dẫn của chúng tôi).
+ Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
+ Giấy uỷ quyền
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn.
+ Giấy xác nhận.
+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (Nếu là công ty)
2. Đăng ký bản quyền tác phẩm viết:
- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Giấy uỷ quyền
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn
+ Giấy xác nhận.
+ Bản mô tả.
3. Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
- Thời gian đăng ký: 03 ngày
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Giấy uỷ quyền.
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn.
+ Giấy xác nhận.
+ Bản mô tả.

Liên hệ dịch vụ:
Luật sư Bắc Việt Luật
Mobile: 04. 66844775 – 0938188889 – Luật sư Vũ Ngọc Dũng
Email: lawyer.vu@bacvietluat.vn
  • TAG :