TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

LUẬT BẮC VIỆT là một trong các văn phòng luật sư, công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, bao gồm tư vấn thành lập công ty, tổ chức vận hành quản lý công ty đến các hoạt động tư vấn mua bán doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

3. Tư vấn mua bán doanh nghiệp với các thủ tục trọn gói (nghiên cứu doanh nghiệp, đánh giá pháp lý và tài chính đối với doanh nghiệp được mua lại, thực hiện các thủ tục đăng ký mua bán doanh nghiệp)

4. Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp.

5. Tư vấn tái cấu trúc về quản trị nhân sự cho doanh nghiệp.

6. Tư vấn giải thể công ty (tư vấn các điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp).

7. Tư vấn và cung cấp dịch vụ kiện toàn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, thuế, lao động....) tránh cho doanh nghiệp các rủi ro pháp lý từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra.

8. Tư vấn doanh nghiệp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của các công ty cổ phần; họp Hội đồng thành viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn.

9. Tư vấn, xây dựng mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp, đặc biệt tập trung tư vấn xây dựng cơ chế quản trị quan hệ giữa các cổ đông/thành viên, giữa công ty và người lao động, giữa công ty và khách hàng.

10. Tư vấn soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ).

11. Các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác theo yêu cầu.

12. Sự khác biệt trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp so với các hãng luật khác?

13. Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên (luật sư doanh nghiệp) cho các doanh nghiệp quy mô lớn.

14. Đội ngũ nhân sự tư vấn có nhiều năm công tác trực tiếp tại các tập đoàn/tổng công ty trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

15. Chúng tôi tập trung tư vấn pháp luật doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp trọn gói.

16. Đội ngũ trợ lý luật sư thông thạo các thủ tục đăng ký kinh doanh thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật