Thủ tục nhận cha, mẹ, con

Thủ tục nhận cha, mẹ con hiện nay được quy định trong Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong đó, hồ sơ và trình tự thực hiện cụ thể như sau:

nhan-cha-me

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con. Riêng cho từng trường hợp:

+ Trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên;

+ Trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ.

+ Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với ng­ười n­ước ngoài và công dân Việt Nam ở n­ước ngoài) của ngư­ời nhận và ng­ười đư­ợc nhận là cha, mẹ, con.

- Bản sao giấy khai sinh của ngư­ời đ­ược nhận là con trong tr­ường hợp nhận con; của ngư­ời nhận cha, mẹ trong trư­ờng hợp xin nhận cha, mẹ.

- Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và ng­ười đ­ược nhận có mối quan hệ cha, mẹ, con.

- Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam ở trong n­ước); thẻ thường trú (đối với ngư­ời nư­ớc ngoài thư­ờng trú tại Việt Nam) của ngư­ời nhận cha, mẹ, con.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật