Luật sư tham gia quá trình Xét xử, truy vấn hồ sơ bút lục

Các hoạt động của luật sư khi tham gia quá trình xét xử, truy vấn hồ sơ bút lục


Luật sư có thể truy vấn hồ sơ bút lục thông qua những tài liệu do toà án cung cấp. Luật sư đọc, chụp ảnh, nghiên cứu trích lục hồ sơ vụ án, bản án để làm căn cư bảo vệ cho thân chủ. Đây là một công việc hết sức cần thiết đối với mỗi luật sư và cũng là một thủ tục bắt buộc để tránh cho việc luật sư không nắm bắt sâu vụ việc cũng như không có ý kiến riêng về việc giải quyết vụ án.


Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, luật sư sẽ thực hiện những công việc như sau:


- Ở phần thủ tục bắt đầu phiên toà luật sư cần phải chú ý đến các nội dung sau:


+ Theo dõi danh sách những người được triệu tập (Người có mặt hay vắng mặt)


+ Chuẩn bị các tài liệu chứng cứ và sắp xếp lại để tiện cho việc sử dụng tại phiên toà


+ Theo dõi chủ toạ kiểm tra căn cước và giải thích quyền và nghĩa vụ của thân chủ


+ Cho ý kiến thủ tục bắt đầu phiên toà


- Ở phần xét hỏi và tranh luận tại phiên toà luật sư cần phải có những yêu cầu sau:


+ Luật sư cần phải xem Viện kiểm sát có bổ sung cáo trạng gì không, theo dõi chủ toạ phiên toà và Viện kiểm sát xét hỏi bị cáo, những người tham gia tố tụng để tìm ra những điểm mới hoặc mâu thuẫn gì trong lời khai để thay đổi trong kế hoạch xét hỏi của mình.

 
+ Lập kế hoạch xét hỏi và tìm những điểm mới để hỏi thêm sau khi toà án, viện kiẻm sát đã hỏi xong.


+ Kiểm tra lại bài bào chữa để rà soát những vấn đề cần sữa chữa, bổ sung


+ Luật sư còn phải có thêm kĩ năng như nêu các yêu cầu đối với Toà án hoặc Viện kiểm sát.


+ Thực hiện các kĩ năng đặt câu hỏi và phản biện những nội dung có vấn đề tồn tại. Việc tham gia của luật sư trong khi tham gia quá trình xét xử, truy vấn hồ sơ bút lục là một khâu rất quan trọng. Đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ có một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật